MSTY-8聲頻導航掃地機器人-地狐

2019最新機種,高階全配、吸口+滾刷二用式,CP值最高!聲頻智慧導航運算系統,SLAM運算技術,全局規劃、分區清掃、斷電續掃,可遠程APP操控,就算出國也能掃~【永久免費耗材贈送】更懂您的心,親民的價格,更值得您擁有!

原價 15800             特價 10800                再享站內折扣         ☛☛